เมื่อ : 10 มี.ค. 2567
บริติช เคานซิล พบ 4 ข้อที่ผู้สอบ IELTS ต้องระวัง!     เปิดข้อดีแพลตฟอร์ม “IELTS Ready Premium” ตัวช่วยติวก่อนสอบโดยเฉพาะ  กับศูนย์สอบที่ครบครันทั้ง 16 แห่ง

กรุงเทพฯ 8 มีนาคม 2567 – บริติช เคานซิล ประเทศไทย เผยสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร คึกคัก เร่งพัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์เทรนด์โลก พร้อมสนับสนุนคนไทยสู่โอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย ด้วยการสอบ IELTS ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับสากล ชี้ 4 ข้อควรระวังแม้จะเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็ไม่ควรละเลย พร้อมเสริมความมั่นใจให้ผู้สอบทุกคน ด้วยแพลตฟอร์ม IELTS Ready Premium ฟรี! มาพร้อมแบบทดสอบกว่า 40 ชุด ระบบคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมทุกทักษะในการสอบ ยิ่งสมัครสอบล่วงหน้านาน ยิ่งมีโอกาสทำแบบทดสอบได้มากกว่า โดยระบบดังกล่าวให้ผู้สมัครสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ใน 16 แห่งทั่วเทศ

 

นายสตีฟ อดัมส์ ผู้จัดการด้านการสอบประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริติช เคานซิล กล่าวว่า แม้ว่าปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์วีซ่าที่เข้มงวดต่อชาวต่างชาติมากขึ้น แต่สถาบันอุดมศึกษา (Higher Education Institution หรือ HEI) หลายแห่งในสหราชอาณาจักรต่างพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและตอบรับต่อเทรนด์โลกมากขึ้น ซึ่งบริติช เคานซิล ตระหนักถึงความสำคัญของการเร่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคนไทย เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการศึกษาสากล ด้วยการดำเนินการจัดสอบ IELTS หรือ The International English Language Testing System ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ยอดนิยมที่สุดในระดับสากลเพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อหรือการทำงาน อย่างไรก็ตาม ในการสอบ IELTS ซึ่งประกอบไปด้วยการวัดความสามารถทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน มักจะเกิดข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อย แม้ว่าผู้สอบจะมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูงก็ตาม ได้แก่ (อ้างอิงข้อมูลจาก https://takeielts.britishcouncil.org/blog/common-mistakes-ielts)

 

1) การเขียนที่ซับซ้อนเกินไป – ผู้สอบหลายคนที่ต้องการให้คะแนนสอบพาร์ทการเขียนสูงขึ้น จึงเลือกใช้ประโยคที่มีไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้รูปประโยคยาวเกินไปจนเกิดข้อผิดพลาดได้ แต่สิ่งที่ผู้สอบควรให้ความสำคัญก็คือ การนำเสนอข้อความได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งทักษะนี้สามารถฝึกฝนได้โดยการทำแบบฝึกหัดการเขียน ศึกษาตัวอย่างงานเขียนที่แสดงถึงโครงสร้างที่สละสลวยแต่ให้ความหมายที่ชัดเจน

2) ใช้สำนวนที่มากเกินไปหรือใช้ไม่ถูกต้อง - การใช้สำนวนภาษาในการสอบพาร์ทการพูด อาจเพิ่มคะแนนให้สูงขึ้นได้ แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ การใช้สำนวนมากเกินไปอาจทำให้การพูดนั้นไม่เป็นธรรมชาติ และหากเลือกใช้ไม่ดีก็อาจจะผิดบริบทในการสนทนานั้นได้ ดังนั้น หากผู้สอบไม่แน่ใจในการใช้สำนวน ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ที่ไม่ตรงความหมาย เพราะหากสื่อสารได้ชัดเจนและใช้โครงสร้างที่ถูกต้อง ก็สามารถทำคะแนนได้เช่นกัน

3) ใช้ประโยคเงื่อนไขไม่ถูกต้อง -  การใช้รูปประโยคแบบแสดงเงื่อนไข เป็นหนึ่งในวิธีการแสดงความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ ซึ่งมักใช้ในข้อสอบพาร์ทการเขียนหรือการพูด แต่หากผู้สอบเตรียมตัวมาไม่ดี อาจเกิดข้อผิดพลาดและเสียคะแนนได้ ดังนั้นผู้สอบควรศึกษาและฝึกใช้ให้ถูกต้องเพื่อความพร้อมก่อนสอบ

4) ไม่มีสมาธิ – ความผิดพลาดบางอย่างไม่เกี่ยวกับทักษะทางภาษา แต่เกิดจากการขาดสมาธิ โดยเฉพาะในพาร์ทการฟังและการอ่าน หากเสียสมาธิไม่กี่นาทีก็อาจจะเสียคะแนนได้ ผู้เข้าสอบบางคนพักผ่อนไม่เพียงพอในวันสอบหรือไม่ได้เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนสอบ ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาระหว่างการสอบได้

 

นายสตีฟ กล่าวอีกว่า ผู้สอบหลายคนกังวลเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเพราะไม่รู้ว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรบ้างในแต่ละพาร์ท บริติช เคานซิลจึงมีแพลตฟอร์ม IELTS Ready Premium เพื่อเตรียมความพร้อมสอบให้ผู้ที่สมัครสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ใช้งานได้ฟรีตั้งแต่เริ่มสมัครสอบ เพราะฉะนั้น ยิ่งสมัครสอบล่วงหน้านาน ผู้สอบก็จะยิ่งมีเวลาสำหรับเข้าใช้งานแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบบนแพลตฟอร์ม IELTS Ready Premium มากขึ้น ผู้สมัครสอบสามารถลองทำข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ด้วยแบบทดสอบกว่า 40 ชุด มีผู้เชี่ชาญให้คำแนะนำสำหรับจุดที่ควรปรับปรุง รวมไปถึงรับชมวิดีโอจำลองการสอบเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันสอบ แพลตฟอร์มดังกล่าวดำเนินการโดย Guided e-Learning (GEL) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านการเรียนรู้แบบดิจิทัลในการสอนภาษาอังกฤษจากสหราชอาณาจักร

 

สำหรับการสอบ IELTS ในปีนี้ บริติช เคานซิล มีศูนย์สอบที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวม 16 แห่ง ใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา และ ภูเก็ต สะดวก มีรอบสอบให้เลือกเกือบทุกวันทั้งรอบเช้าและบ่าย พร้อมรองรับผู้สอบได้มากกว่า 500 คน ต่อสัปดาห์ สามารถเลือกสอบได้ทั้ง การสอบแบบกระดาษ (IELTS on Paper) รับผลการสอบได้ภายใน 13 วัน หลังจากวันที่ทดสอบ และการสอบแบบคอมพิวเตอร์ (IELTS on Computer) รับผลสอบได้ภายใน 3-5 วัน หลังจากวันที่ทดสอบ สามารถติดตามข่าวสาร และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ IELTS British Council Thailand

 

                             ######

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ