เมื่อ : 20 พ.ค. 2567
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566

เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

 

โดยมีบุคลากร ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 27 ราย ดังนี้


ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน  3 ราย
ชั้นมหาวชิรมงกุฎ จำนวน 3 ราย
ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 10 ราย
ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 11 ราย
 

ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว 

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติและหอพระราชประวัติ รัชกาลที่  4 นับเป็นเกียรติประวัติ และสร้างความปลื้มปิติ แก่ผู้ได้รับพระราชทานทุกราย

 

                             #######

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ