เมื่อ : 31 พ.ค. 2567
นักท่องเที่ยวอินเดียแห่จอง Airbnb เที่ยวไทย กลุ่มเจนซี-มิลเลนเนียล ครองสัดส่วน 80% Airbnb ระบุ นักเดินทางชาวอินเดียจองที่พักบน Airbnb ในไทยเพิ่มขึ้นกว่า 60% ในปี ’65-‘66

ข้อมูลจาก Airbnb พบว่าระหว่างปี 2565-2566 นักท่องเที่ยวชาวอินเดียจองที่พัก Airbnb ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่า 60% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน* โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว เช่น เทศกาลโฮลีและเทศกาลอีสเตอร์ พบว่าชาวอินเดียค้นหาที่พักบน Airbnb ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า 200%**

 

จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเทศอินเดียรั้งอันดับ 5 ของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทาง
มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด สืบเนื่องจากนโยบายฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวอินเดียที่ล่าสุดรัฐบาลได้ประกาศขยายระยะเวลาเพิ่มอีก 
6 เดือน โดยมีผลทันทีจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567


 

ความสนใจในการการท่องเที่ยวมายังประเทศไทยมาจากกระแสความนิยมของในกลุ่มนิวเจนอย่าง นักเดินทาง
ชาวอินเดียกลุ่มเจนซี (Gen Z) และมิลเลนเนียล (Millennials) ที่จองที่พักบน Airbnb มีสัดส่วนมากถึง 80% 
ของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียทั้งหมด* เนื่องจากอินเดียมีประชากรเจนซีและมิลเลนเนียลมากที่สุดในโลก

 

สำหรับจุดหมายปลายทางยอดนิยมในประเทศไทยของนักเดินทาง Airbnb ชาวอินเดีย 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ และเกาะสมุย ตามลำดับ*** โดยชาวอินเดียท่องเที่ยวในไทยเพื่อพักผ่อนใกล้ชายหาดและในเมือง 
ส่วนประเภทที่พัก Airbnb ในไทยที่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเลือกจองมากที่สุด ได้แก่ สระสุดเจ๋ง เขตร้อน ชายหาด อุทยานแห่งชาติ และเมืองดัง***


 

จากข้อมูลการจองที่พัก Airbnb พบว่า นักท่องเที่ยวชาวอินเดียส่วนใหญ่จะเดินทางเป็นคู่และเดินทางคนเดียว ในขณะที่การเดินทางแบบกลุ่มเล็ก (3-5 คน) และการเดินทางแบบกลุ่มขนาดกลาง (5 คนขึ้นไป) มีการเติบโตเร็วที่สุด โดยนักท่องเที่ยว
แบบกลุ่มเล็กเพิ่มขึ้น 67% และแบบกลุ่มขนาดกลางเพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน*


 

นายอมันพรีท บาจาจ ผู้จัดการทั่วไปประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ฮ่องกง และไต้หวัน ของ Airbnb เปิดเผยว่า นักเดินทาง Airbnb ชาวอินเดียยังคงชื่นชอบและสนใจที่จะท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ในประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดียเริ่มเดินทางไปยังสถานที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก ซึ่งนับเป็น
การสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมมากขึ้นและยังเป็นการช่วยกระจายเศรษฐกิจไปยังชุมชนต่างๆ ไม่เพียงแค่เมืองใหญ่


 

“การที่รัฐบาลไทยขยายระยะเวลาฟรีวีซ่าทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและอินเดียเป็นการสนับสนุนและช่วยกระตุ้น
การท่องเที่ยวทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง และยังส่งผลให้ความต้องการในการเดินทางมายังประเทศไทยสูงขึ้นมาก ซึ่ง Airbnb พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในใจของกลุ่มนักเดินทางชาวอินเดีย”

 

ตัวอย่างของที่พักริมชายหาดและพูลวิลล่ายอดนิยมประเภทสระว่ายน้ำสุดเจ๋งที่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเลือกให้เป็น Wishlist 
มากที่สุดบน Airbnb ในปี 2566


 

ข้อมูลอ้างอิง
*ข้อมูลการจองที่พักของผู้ใช้ Airbnb ชาวอินเดียในปี 2566 เทียบกับปี 2565 จากผู้เข้าพักเจนซีอายุ 18-29 ปี และเจนวาย 30-39 ปี
**ข้อมูลผู้ใช้ Airbnb ชาวอินเดียที่ค้นหาที่พักในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลโฮลีและเทศกาลอีสเตอร์ในช่วงระหว่างวันที่ 23-31 มีนาคม 2567 เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกับปีที่ผ่านมา
***ข้อมูลการจองที่พักของผู้ใช้ Airbnb ชาวอินเดียในปี 2566

                                #####