เมื่อ : 10 ธ.ค. 2565
คว้ารางวัลระดับโลก “NAD-X” ที่สุดของนวัตกรรมกระตุ้นสาร NAD+ ชะลอวัย ฟื้นฟูระดับเซลล์ ครั้งแรก! ของงานวิจัยที่คิดค้นโดยฝีมือ นักวิทยาศาสตร์ไทย  โดย ควอนตัม ไบโอเทค (สตาร์ตอัป สวทช.) และ อยุร ผู้นำด้านฟู้ดเทค

ครั้งแรกโดยฝีมือนักวิทยาศาสตร์ไทย “NAD-X” สุดยอดนวัตกรรมกระตุ้นสาร NAD ชะลอวัย ชะลอการเสื่อมของสมอง และการเสื่อมของเซลล์ต่าง ๆ  ฟื้นฟูจากภายในลงลึกถึงระดับเซลล์ การันตีด้วยการคว้ารางวัลแพลทินัมระดับโลกจากงาน Prix Eiffel ที่ถูกวิจัยและพัฒนาโดย Quantum Biotech (ควอนตัม ไบโอเทค) สตาร์ทอัป สวทช. และ Ayura (อยุร) บริษัทเอกชนด้าน Food Tech (ฟู้ดเทค) พร้อมประกาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยโมเดลธุรกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ กระจายโอกาส กระจายรายได้ นำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

ดร.สรวง สมานหมู่  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะอนุกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์ต่างประเทศ บริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำกัด กล่าวว่า “ที่ผ่านมาหลายคนทราบว่า NAD หรือ Nicotinamide adenine dinucleotide เป็นสารประกอบธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดอายุของเซลล์ในร่างกาย มีงานวิจัยค้นพบว่าเมื่อระดับ NAD ลดลงจะ ‘เร่ง’ ความแก่ ยิ่งเมื่อถึงวัยอายุ 40 ปีขึ้นไป NAD ในร่างกายจะเหลือน้อยกว่า 50% เหตุนี้ทำให้ผู้คนเริ่มสนใจ NAD เพิ่มมากขึ้น เพื่อคงความอ่อนเยาว์ให้เหมือนเดิม อีกทั้งยังมีงานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนว่า NAD สามารถซ่อมแซมสายโซ่ดีเอ็นเอ ดูแลระบบภูมิคุ้มกัน และชะลอกระบวนการแก่ชราในระดับเซลล์ได้เป็นอย่างดี แต่แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และการรักษาปริมาณสาร NAD อยู่ในร่างกายมีเวลาสั้น ดังนั้น บริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำกัด จึงได้ทำการพัฒนาสารนวัตกรรม NAD-X™ ที่เป็นคำตอบของการกระตุ้นสาร NAD ในระดับเซลล์ผ่านการรับประทาน ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวได้ยื่นจดสิทธิบัตรคุ้มครองสำหรับการใช้กระบวนการไบโอไฟเนอร์รี่ (Biorefinery process) ในการดึงสารออกฤทธิ์สำคัญออกมาเพื่อพัฒนาเป็นสูตรของ NADX ซึ่งเป็นกระบวนการเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบที่เหลือทางการเกษตรมาเป็นสารออกฤทธิ์เชิงฟังก์ชั่นที่มีมูลค่าสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทย สร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ และยังช่วยส่งเสริมนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

จากผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการในระดับเซลล์พบว่าสาร NAD-X™ สามารถเพิ่มปริมาณสาร NAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ชะลอวัยระดับเซลล์     ฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจน 

 

และฤทธิ์ต้านอักเสบจากสภาวะชรา เมื่อเทียบกับสารกระตุ้น NAD ชนิดอื่น โดยนวัตกรรมดังกล่าวเป็น 1 ใน 11 ผลงานจากทั่วโลกที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม เหรียญแพลตินัม สาขา Biotechnology&Sustainability จากงาน International Invention Contest “PRIX EIFFEL”    รางวัลพิเศษจาก Canadian Special Award by the 

Innovation Initiative Co-operative Inc. "The Inventors Circle" - Toronto ประเทศแคนาดา และ รางวัล Special Award by Turkish Inventors Association (TÜMMİAD) - Istanbul จากประเทศตุรกี อีกด้วย”

ด้าน ดร.ชนินทร์ ชื่นอิ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อยุร จำกัด กล่าวว่า “ที่ผ่านมา อยุร ดำเนินธุรกิจโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ สร้างเสริมสุขภาพดีให้กับทุกคนในสังคม และดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวทาง BCG Model คือ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากที่สุด จากการสำรวจตลาดในต่างประเทศ ทำให้ อยุร เล็งเห็นถึงแนวโน้มความตื่นตัวของ NAD ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในหลายประเทศ เช่น อเมริกา จีน ฮ่องกง โดย NAD-X เป็นนวัตกรรมสารที่คิดค้นโดยนักวิจัยไทย และใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่เหลือมาจากการเกษตรภายในประเทศ ทาง อยุร จึงเล็งเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจ พร้อมร่วมผลักดันให้สาร NAD-X ให้สามารถก้าวสู่ระดับโลกได้ และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและชะลอวัยได้ โดยเฉพาะสังคมในปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งการชะลอวัยนั้นเป็นตลาดที่มีความต้องการสูง NAD-X จึงเป็นคำตอบที่น่าสนใจ อีกทั้ง NAD-X ยังผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งปลอดภัยกว่าถ้าเทียบกับการสังเคราะห์จากสารเคมี ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไป อาทิ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชศาสตร์ชะลอวัย และผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม อีกด้วย”

นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของวงการนักวิทยาศาสตร์ไทย และนวัตกรรมชะลอวัย ที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “NAD-X” ได้ที่ บริษัท อยุร จำกัด เบอร์โทร (02) 318 5665 ต่อ 305  โทรสาร (02) 318 2425 มือถือ 095 564 5446