เมื่อ : 12 เม.ย. 2566
ปูนซีเมนต์นครหลวง-ตชด. ร่วมฟาดแข้ง “ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ 2566”

ปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ 2566” กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และทีมข่าวราชสำนัก (นักข่าวและตำรวจสันติบาล) เพื่อเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมี พล.ต.ท. ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีและร่วมแข่งขัน อีกทั้ง ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ คุณมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานปูนซีเมนต์นครหลวงร่วมกิจกรรมการแข่งขัน พร้อมด้วยทีมข่าวพระราชสำนัก ณ สนามฟุตบอลสิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค1 จ.ปทุมธานี

 

                                  # # #