เมื่อ : 04 ก.ย. 2566
เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

นายธเนศ สนธิ นายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียง (กลาง) นำทีมอาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ดำเนินการโดยฝ่ายบริการวิชาการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำของตำบลหัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำข้อมูลไปผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรีร่วมกิจกรรม การสำรวจพื้นที่เริ่มจากวัดหัวเวียง และจบเส้นทางที่วัดโบสถ์ (บน) ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

                                 ###

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ