เมื่อ : 21 ก.ย. 2566
บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จับมือ “เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท” รุกตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ส่งโปรแกรมสุขภาพ รับเทรนด์ตลาดโลกโตปีละ 20% พร้อมเจาะตลาดไทย และต่างชาติที่สนใจสุขภาพ

    บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ผนึกกำลัง เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท รุกตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism รับเทรนด์ทั่วโลกเติบโตปีละ 20% หลัง Global Wellness Institute คาดปี 2025 มีมูลค่าธุรกิจ Wellness ทั่วโลกสูงถึง 7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ชี้ศักยภาพประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้าน และได้แรงหนุนจากนโยบายภาครัฐ ให้ฟรีวีซ่า 90 วัน ดึงนักท่องเที่ยวทั้งตลาดไทย และต่างชาติที่สนใจสุขภาพ เดินหน้าส่งโปรแกรมดูแลสุขภาพที่ผสานการพักผ่อนในโรงแรมใจกลางเมือง ทำตลาดเวลเนสแบบครอบคลุม เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เวชศาสตร์เชิงป้องกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการปั้น Wellness Tourism ให้เติบโตในประเทศไทย

นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท (Tanupol Virunhagarun M.D. Chief Executive Officer of BDMS Wellness Clinic and BDMS Wellness Resort) เปิดเผยว่าการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Wellness Destination อันดับ 2 ของโลก โดยการจัดอันดับของ Global Wellness Institute จากข้อมูลในปีพ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถึง 15.5 ล้านคนสร้างรายได้สูงถึงประมาณ 6 แสนล้านบาท โดยมีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใช้จ่ายประมาณ 40000-60000 บาทต่อคนต่อทริป ซึ่งมูลค่าตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย รองจาก จีน ญี่ปุ่น และ อินเดีย บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จึงเล็งเห็นโอกาสในตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การช่วยตอบสนองวิถีชีวิตของคนในสังคมยุคใหม่ให้มีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ด้วยการบริการดูแลสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการดูแลเชิงป้องกัน และเสริมสร้างสังคมสุขภาพดี โดยทีมแพทย์และบุคลากรผู้มีความรู้ความชำนาญ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อมุ่งสู่การเป็น “คลินิกสุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ” ชั้นนำในระดับเอเชีย จึงวางแผนงานในการพัฒนาให้ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ก้าวไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

ล่าสุด ได้ร่วมมือกับเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมดูแลสุขภาพที่ผสานการพักผ่อนอย่างลงตัว ภายใต้แบรนด์ BDMS Wellness Retreat เพื่อช่วยผลักดันให้ก้าวไปสู่เป้าหมายดังกล่าวอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก มองเห็นโอกาสทางการตลาด จากเทรนด์ความต้องการดูแลสุขภาพในรูปแบบ Wellness ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนการเกิดโรค ที่เทรนด์ปัจจุบันคนทั่วโลกมีความต้องการและให้ความสำคัญ โดยเฉพาะภายหลังจากผ่านพ้นวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ขณะเดียวกันประเทศไทยซึ่งมีความพร้อมในทุกด้านที่จะเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ Wellness รัฐบาลยังมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ให้มีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้น ด้วยการเตรียมให้มีมาตรการฟรีวีซ่า 90 วัน กับนักท่องเที่ยวในประเทศเป้าหมายสำคัญ หรือโครงการใหญ่ ๆ เช่น เขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (Andaman Wellness Corridor : AWC) ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวโดยรวม รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เติบโตเพิ่มมากขึ้นด้วย

นายแพทย์ตนุพล (หมอแอมป์) กล่าวว่า บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก วางแผนรองรับการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทย สู่การเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Wellness destination of the world) โดยการจัดโปรแกรมการการรักษาสุขภาพแบบพิเศษต่าง ๆ รวมถึงความร่วมมือกับเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท ด้วยการออกแบบโปรแกรมเวลเนสที่บูรณาการเรื่องการดูแลสุขภาพไปพร้อมกับการพักผ่อน อาทิ การลดน้ำหนัก การชะลอวัย การนอนหลับที่ดี เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการขยายตลาดและกลุ่มเป้าหมายรักสุขภาพให้กว้างขึ้น 

สำหรับการบริการภายใต้แบรนด์ BDMS Wellness Retreat ที่มอบให้เป็นทางเลือกกับนักท่องเที่ยวและแขกที่มาพักผ่อนในประเทศไทย ไปพร้อมดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้สุขภาพดี ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การพักผ่อนเชิงสุขภาพที่หลากหลาย 

           นายแดน สมิทธ์ ผู้จัดการทั่วไป เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท (Dan Smith General Manager of Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok) กล่าวถึงสถานการณ์ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพปัจจุบันว่า มีแนวโน้มและทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการกลับเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ ประเทศตะวันออกกลาง จีน สิงคโปร์ และอินเดีย กลุ่มประเทศเหล่านี้ สร้างมูลค่าทาง Wellness Tourism แก่โรงแรมได้มากกว่ากลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวทั่วไป รวมถึงสถิติการกลับมาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเรามีบริการด้าน Wellness เป็นตัวส่งเสริม

นายแดน กล่าวอีกว่า จากทิศทางการเติบโตของธุรกิจ Wellness ดังกล่าว เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จึงเตรียมความพร้อมด้วยการผนึกกำลังกับบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ขยายการบริการด้านสุขภาพ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นเอกลักษณ์รวมถึงโปรแกรมเพื่อสุขภาพต่าง ๆ ไว้รอรับนักท่องเที่ยวและแขกที่เข้ามาใช้บริการ อาทิ เครื่องบำบัดแบบลอยตัว สปาทรีทเมนท์เฉพาะบุคคล รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านโภชนาการและการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ โดยคาดว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยสร้างการเติบโตด้านจำนวนผู้ใช้บริการและผลประกอบการให้กับ เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท ตามเป้าหมายที่วางไว้

พญ.พิชชาพร ธนาพงศธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Pichaporn Thanapongsathorn M.D. Assistant Director of BDMS Wellness Clinic and Director of Business Development Division) กล่าวว่า BDMS Wellness Retreat มีเป้าหมายสำคัญในการผสานระหว่างการดูแลสุขภาพและการพักผ่อนให้ลงตัว และตอบโจทย์กับคนหลากหลายไลฟ์สไตล์ ที่สนใจทั้งการท่องเที่ยวไปพร้อมกับดูแลสุขภาพ ช่วยให้การใช้วันหยุดหรือเวลาแห่งการพักผ่อน สอดคล้องไปกับการดูแลสุขภาพได้อย่างลงตัว เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสังคมยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น เราจึงออกแบบโปรแกรมสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องสุขภาพในระหว่างวันพักผ่อน ได้มีประสบการณ์รูปแบบใหม่ กับการตรวจสุขภาพและพักผ่อน ท่ามกลางบรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทัศนียภาพแบบสวนใจกลางเมือง

พญ.พิชชาพร กล่าวอีกว่า BDMS Wellness Retreat ที่สาขาโรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท สร้างความร่วมมือในการผสานสุขภาพพร้อมกับการพักผ่อน ด้วยการออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลาย พร้อมชูจุดเด่นผ่านคอนเซปต์ มอบการดูแลสุขภาพ แบบ Retreat โดยอาศัยแนวคิดใหม่ ที่ไม่ต้องปลีกตัวไปไกล ๆ สามารถทำได้ในเมือง ในบรรยากาศสงบ และมี Wellness Service อาทิ สปา ที่มีศาสตร์การนวดที่หลากหลาย และอาหารสุขภาพ ที่โรงแรมนำมาดูแลร่วมกับ wellness ทำให้สัมผัสถึง “Wellcation” ได้ทุกวัน ด้วยการวางรูปแบบกิจกรรมทางสุขภาพ ให้ลงตัวกับความต้องการของผู้เข้าพัก โดยมุ่งเน้นให้ได้รับความพอใจ ทั้งการดูแลสุขภาพและพักผ่อน โดยไม่ถูกจำกัดด้วยตารางกิจกรรมที่แน่นจนเกินไป

 หรือจำกัดขอบเขตจนทำให้รู้สึกไม่ผ่อนคลาย ด้วยโจทย์ที่ชัดเจนนี้ BDMS Wellness Clinic Retreat จึงมีโปรแกรมในการดูแลสุขภาพที่ยืดหยุ่น โดยยึดไลฟ์สไตล์ของผู้เข้าพักเป็นหลัก อาทิ โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบ 3 วัน 2 คืน (Healthy Renew Retreat) โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบ 2 วัน 1 คืน (Anti-Aging Retreat) โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้บริหาร (CEO & Executives Retreat) และโปรแกรมตรวจคุณภาพการนอนหลับ (Sleep Retreat Package) ที่ผู้เข้าพักสามารถตรวจคุณภาพการนอนหลับ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ไปพร้อมกับการพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงลำโพงและโคมไฟข้างเตียง ที่ช่วยบำบัดและสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการนอนหลับ โดยไม่จำเป็นต้องนอนที่โรงพยาบาล

“BDMS Wellness Retreat ยังได้ออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด (Postoperative care) ด้วยเครื่องมือที่ครบครัน ทั้งฝั่งบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ที่คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก มี David Gym Solution เครื่องมือออกกำลังกายที่ถูกออกแบบมาเพื่อบริหารกล้ามเนื้อแบบเฉพาะเจาะจง และฝั่งโรงแรมเมอเวนพิค ที่มีห้อง Ice Room เพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกาย กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อ เพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมการพักผ่อนที่โรงแรม บรรยากาศสวนใจกลางเมือง ที่ช่วยให้ผ่อนคลายและฟื้นฟูร่างกายได้อย่างดี”

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ให้รองรับไปกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่สนใจในเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น และโปรแกรมเพื่อสุขภาพที่เราออกแบบ จะช่วยให้ผู้เข้ารับบริการได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเข้าพักที่ผสานไปกับดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผ่านการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี และการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ” พญ.พิชชาพร กล่าวในตอนท้าย 

#########

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ