เมื่อ : 21 ก.ย. 2566
สอศ. ปลื้ม เด็กอาชีวะผงาดเวทีนานาชาติ ด้านผลงานนวัตกรรม คว้ารางวัล เพียบ ! ในงานประกวดเวที

วันที่ 21 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งตัวแทนสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ " Indonesia Inventor Day 2023" (ID 2023) ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 16- 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา และมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ผลงาน "โอ่งคั่วเมล็ดแบบโรตารี่ระบบอัตโนมัติ" รางวัล Gold Madal  และรางวัล SPECIAL PRIZE on Stage จาก Korea Invention Promotion Association  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ผลงาน “เครื่องอบกระเทียมดำประหยัดพลังงานเพื่อยกระดับชุมชน” รางวัลเหรียญทอง และรางวัล WIIPA SPECIAL AWARD และผลงาน “เครื่องผสมเกสรดาวเรือง” รางวัลเหรียญทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ผลงาน "ชุดเครื่องประดับถมนคราร่วมสมัย" รางวัล Gold Madal  และรางวัลWIIPA SPECIAL AWARD  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ผลงาน “มิเตอร์ ไอโอที” รางวัล Gold Madal และรางวัล MyRIS SPECIAL AWARD จาก MALAYSIAN RESEARCH & INNOVATION SOCIETY และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ผลงาน “หุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพฤต-อัมพาต Walking robot for rehabilitation of paralysis patient” รางวัลเหรียญทอง Gold Prize Indonesia Inventors รางวัลพิเศษเหรียญทองจาก The Moroccan delegation of inventor and EMSL group ประเทศโมร็อกโก รางวัลพิเศษเหรียญทองจาก Special Award จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ประเทศไต้หวัน และรางวัลพิเศษ Special Award จาก Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า สอศ. ได้นำแนวทาง “เรียนดี มีความสุข” ของพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สู่การขับเคลื่อนในสถานศึกษา สู่ผู้เรียน พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ความสำคัญ ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยสู่การสร้างสิ่งประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม สู่แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีทักษะ สมรรถนะ สู่การแข่งขันกับนานาประเทศ โดยจะเห็นได้ว่าจากการที่นักศึกษา และครู ในสถานศึกษาได้เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ Indonesia Inventor Day 2023" (ID 2023) ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นั้น นับเป็นการต่อยอดจากห้องเรียน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้ ความสามารถ และเทคโนโลยีมาใช้ เกิดเป็นสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง ได้ลงมือทำจริง และเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงประจักษ์ที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ  ซึ่งผลงานที่เข้าร่วมการประกวดยังเกิดเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอีกด้วย  โดย สอศ. พร้อมขับเคลื่อนผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ก้าวทันกับเทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป  

 

//////ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา  21 กันยายน 2566////////

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ