เมื่อ : 08 ธ.ค. 2566
เอ็นไอเอ จับมือพันธมิตร เปิดเวทีโชว์ศักยภาพ 15 สตาร์ทอัพสายเกษตร  แจ้งเกิดนวัตกรสายเลือดใหม่ ใช้ AI ร่วมพลิกฟื้นเกษตรดั้งเดิมของไทยสู่เกษตรแม่นยำ

กรุงเทพฯ 7 ธันวาคม 2566 – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เปิดเวทีจัดงาน Demo Day โชว์ผลงานเด่นจาก 15 สตาร์ทอัพสายเกษตร ในโครงการ AgTech AI Incubation 2023 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 หลังประสบความสำเร็จในการปั้นสตาร์ทอัพเข้าสู่ภาคธุรกิจใน 2 ปีที่ผ่านมา โดยปีนี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเปลี่ยนเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำ เพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตรที่ครอบคลุมในหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การวิเคราะห์ดินและความสมบูรณ์ของพืช การตรวจสอบแมลงและโรคพืช การสำรวจและการถ่ายภาพทางอากาศ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การคัดเกรดคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การควบคุมและบริหารจัดการปศุสัตว์/ประมง และกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล The Best Performance Award Day ได้แก่ Abytesoft AI : ระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติแบบแม่นยำ โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์เสียงการกินอาหารของปลา

 

ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า สตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AgTech AI Startup กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยข้อมูลของ The Wall Street Journal พบว่าในปี พ.ศ. 2564 ทั่วโลกมีมูลค่าการระดมทุนใน AgTech AI Startup สูงถึง 57000 ล้านบาท แต่ในประเทศไทยมีมูลค่าการระดมทุนรวมประมาณ 355 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.62 เท่านั้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งสร้าง AgTech AI Startup ของไทยให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดตลาดการลงทุนจากทั่วโลกให้เข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้น

 

“NIA ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย WEDO Digital Office ภายใต้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (เอสซีจี) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จัดงาน Demo Day แสดงผลงานสตาร์ทอัพสายเกษตรทั้ง 15 ทีม จากโครงการ AgTech AI Incubation 2023 ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้าน AI ให้สามารถสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนภาคการเกษตรแบบเดิมไปสู่การทำเกษตรแบบแม่นยำ ช่วยแก้ปัญหาภาคการเกษตรได้อย่างตรงประเด็น ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร สามารถขยายการใช้งานไปทั่วประเทศและภูมิภาคอาเซียน สร้างความสามารถในการแข่งขันและช่วยยกระดับภาคเกษตรของไทยได้”

 

      ดร. กริชผกา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการตัดสินรางวัลภายในงาน มีดังนี้ รางวัล The Best Performance Award ซึ่งตัดสินจากผลรวมคะแนนตลอดระยะเวลาการบ่มเพาะและการนำเสนอในงาน Demo Day ได้แก่ ทีม Abytesoft AI : ระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติแบบแม่นยำ โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์เสียงการกินอาหารของปลา รางวัล The Best Engagement Award ที่ตัดสินจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาการบ่มเพาะ ได้แก่ ทีม Insecto : ระบบคาดการณ์การระบาดแมลงศัตรูพืชโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ และ AI รางวัล The Popular Vote ตัดสินจากผลรวมคะแนนการโหวตของผู้เข้าร่วมงาน Demo day ได้แก่ ทีม Durian AI : ระบบคัดแยกเกรดคุณภาพทุเรียนส่งออกแบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีการจำลองกายภาพเสมือนจริง และ AI

 

นอกจากนี้ WEDO Digital Office ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของเอสซีจี ยังมีรางวัลพิเศษมอบให้ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ ดังนี้ รางวัล The Winner Award ได้แก่ ทีม GATI : ระบบบริหารจัดการฟาร์มสุกรแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยี IoT และ AI รางวัล The First Runner Up ได้แก่ ทีม Durian AI : ระบบคัดแยกเกรดคุณภาพทุเรียนส่งออกแบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีการจำลองกายภาพเสมือนจริง และ AI รางวัล The Most Think-out-of-the-box ได้แก่ ทีม Abytesoft AI : ระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติแบบแม่นยำ โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์เสียงการกินอาหารของปลา รางวัล The Best Improvement ได้แก่ ทีม Junimos : แพลตฟอร์มแนะนำพืชที่เหมาะสมกับการปลูกพืชโดยใช้เทคโนโลยี AI รางวัล The Best Story telling ได้แก่ ทีม Durico : ระบบบริหารจัดการฟาร์มทุเรียนเพื่อประเมินปริมาณและคุณภาพของทุเรียนโดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ และ AI ซึ่ง NIA หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่จะนำพาสตาร์ทอัพด้านเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น” ดร. กริชผกา กล่าวทิ้งท้าย

 

                               #######

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ