เมื่อ : 04 ม.ค. 2567
กระทรวงเกษตรฯ ห่วงใย พี่น้องชาวใต้ เร่งสำรวจความเสียหายน้ำท่วม เยียวยาเกษตรกร

เบื้องต้น ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ได้บินด่วนไปตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจราษฎรผู้เดือดร้อน พร้อมให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้น สนับสนุนอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยรวมทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 จำนวน 27560 ชุด ซึ่งหลังจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ภาคการเกษตรทุกด้าน พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และหามาตรการในการเยียวยาเป็นการเร่งด่วนต่อไป 

 

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดชายแดนใต้  ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยทั้งสอง  ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อให้เกษตรกรกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็ว

 

นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมใต้ในครั้งนี้เป็นภัยพิบัติที่เหนือความคาดหมาย ในรอบ 50 ปี สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างวงกว้าง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค. 67) ด้านพืช พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา 22766 ราย พื้นที่ 39673 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10914 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3414 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 25345 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย
• ด้านประมง พื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดยะลา เกษตรกร 1548 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 634 ไร่ กระชัง 6262 ตร.ม. อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย
• ด้านปศุสัตว์ พื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 34641 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 574006 ตัว แบ่งเป็น โค 53972 ตัว กระบือ 2217 ตัว สุกร 5574 ตัวแพะ/แกะ 30331 ตัวสัตว์ปีก 481912 ตัว แปลงหญ้า 1183 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

 

                               ********