เมื่อ : 29 ก.พ. 2567
แม็คโครจับมือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ แก้ปัญหาหมูราคาตกต่ำ พร้อมบุกเบิกตลาดหมูหันเพื่อผู้ประกอบการ

แม็คโครเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรท้องถิ่น ล่าสุดจับมือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และผู้ประกอบการทำธุรกิจหมูหัน แก้ไขปัญหาราคาสุกรตกตํ่าจากปริมาณผลผลิตล้นตลาด พร้อมยกระดับราคาหมู วางแผนรับซื้อลูกสุกรที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 3-7 กก. สร้างตลาด “หมูหันเพื่อผู้ประกอบการ” ผ่านสาขาของแม็คโครที่มีอยู่ทั่วประเทศ ช่วยผู้เลี้ยงสุกรเพิ่มช่องทางการจำหน่าย แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 

การประชุมหารือครั้งนี้นางเอกธิดา เสรีรัตน์วิภาชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินค้าอาหารสด แม็คโคร พร้อมด้วยนายศรัณย์กร อัครวุฒิเมธากรณ์ หนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจหมูหัน ร่วมกันวางแนวทางในการเปิดตลาดค้าส่งหมูหันเพื่อผู้ประกอบการ แก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำ จากผลผลิตมากเกินความต้องการ โดยแม็คโคร นับเป็นโมเดิร์นเทรดรายแรกที่ก้าวเข้ามาแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ ด้วยการบูรณาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สร้างความยั่งยืนให้กับผู้เลี้ยงสุกรในประเทศ

 

                               #######

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ